Welkom op de pagina van Autin
Alles onder een dak!

Wie zijn wij

Autin is een ontmoetingsplek voor en door (jong)volwassenen met autisme en of andere deelnemers met behoefte aan structuur. In en vanuit Autin vinden onder (deskundige) begeleiding diverse activiteiten plaats gericht op (jong)volwassenen met autisme en of andere deelnemers met behoefte aan structuur. De diagnose “autisme” is voor Autin minder belangrijk. Wel vinden wij het belangrijk dat de deelnemers past binnen de opzet zoals wij die voor ogen hebben met Autin.


Wat doen wij

Wij richten ons op deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, geen structuur in het dagelijkse leven en weinig tot geen sociale contacten of de mogelijkheid en/of vaardigheid om nieuwe contacten op te doen.

Deze deelnemers lijken veel behoefte te hebben aan structuur en de drempel om weer “iets” te gaan doen lijkt bijzonder hoog. Vanuit onze kennis en verleden sluit deze ondersteuning aan bij mensen die ergens in het leven zijn “vast” gelopen. 

 

Hoe doen we dat

 

  • Activiteiten voor en door mensen met autisme en/of deelnemers met behoefte aan structuur.

  • Lotgenotencontacten: (jong)volwassenen met autisme (en partners van) kunnen ervaringen uitwisselen en begrip en herkenning vinden.

  • Voorkoming van isolement: het leggen van contacten met diverse partijen voorkomt dat (jong)volwassenen met autisme geïsoleerd raken.

  • Laagdrempelige voorziening: (jong)volwassenen met autisme hebben een plek waar ze welkom zijn.

  • (jong)Volwassenen met autisme vervullen een centrale rol: de organisatie en uitvoering van de bijeenkomsten ligt in handen van (jong)volwassenen met autisme.

  • Signaleren van knelpunten en behoeftes van (jong)volwassenen met autisme: het inventariseren van knelpunten en behoeftes onder (jong)volwassenen met autisme levert nieuwe onderwerpen voor de inloop AUTIN.

  • Verbinden in een netwerk van samenwerkingspartners.

 

 

Sociale Kookontmoeting

let op! Momenteel is er geen Sociale Kookontmoeting, voor meer info zie de flyer rechts.